Regulamin

Regulamin Serwisu http://zboczone-suki.pl

(1). Wstęp

1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi „Sex zabawy online” polegającej na prowadzeniu pogawędek towarzyskich za pomocą telefonu lub komunikatora internetowego oraz ze sprzedaży plików foto/video lub  video transmisji online materiałów erotycznych. Do usługi  „Sex zabawy online” zalicza się : sex telefon, video pokazy, sex czat,sex fotki, sex filmiki.
2.Użytkownikiem Serwisu staje się każda osoba przebywająca na łamach strony i w jakikolwiek sposób z niego korzystająca.Wejście do Serwisu następuję poprzez kliknięcie przycisku „Wchodzę” tym samym składając oświadczenie akceptacji Regulaminu Serwisu oraz potwierdzenia pełnoletności. Użytkownik zobowiązany jest do przeczytania i zaakceptowania oraz zastosowania się do warunków naszego Regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się na warunki Regulaminu, nie możesz korzystać z usług naszego Serwisu.
3.Serwis  może zawierać treści erotyczne i jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich (musisz mieć ukończone co najmniej 18 lat).
4.Administratorem usługi jest firma : Gesard  NIP 7471291992 Regon 160312072

(2). Definicje

Następujące zwroty i wyrażenia użyte w regulaminie :
1. Regulamin(Regulaminu) – niniejszy dokument zawierający ogół zasad, obowiązków i informacji określający zasady korzystania z Serwisu internetowego znajdującego się pod adresem http://zboczone-suki.pl
2. Administrator – osoba obsługująca i zarządzająca Serwisem znajdującym się pod adresem http://zboczone-suki.pl
3. Serwis (Serwis, Serwisie, Serwisu) – Strona internetowa znajdująca się pod adresem http://zboczone-suki.pl ,której przeznaczeniem jest świadczenie usług o nazwie „Sex zabawy online”
4. Profil ( Profilu) – indywidualne miejsce w Serwisie w którym znajduje się aktualna oferta usługi „Sex zabawy online” oraz przypisany do usługi Profil.
5. Użytkownik(Użytkownika, Użytkownicy, Użytkownikami, Użytkownikowi) – jest to osoba w jakikolwiek sposób korzystająca i przebywająca na łamach Serwisu http://zboczone-suki.pl
6. Sex fotki – Miejsce w Serwisie w którym dostępne są do zakupu materiały erotyczne – foto.
7. Sex filmiki – Miejsce w Serwisie w którym dostępne są do zakupu materiały erotyczne – video.
9. Sex czat  – Wirtualne sex zabawy polegające na erotycznej pogawędce za pomocą czatu online (rozmowa pisemna)
10 Sex telefon – Wirtualne sex zabawy polegające na erotycznej pogawędce za pomocą komunikatora internetowego lub telefonu.
11 Video pokazy – Wirtualne sex zabawy polegające na video transmisji erotycznych nagrań video z  możliwością prowadzenia sex czatu.
12. Czas realizacji usługi. Usługa zostanie wykonana nie później niż do 48h od chwili zaksięgowania wpłaty.
13. Konsultantka – osoba prowadząca „Sex zabawy online”
14. Profil – Miejsce w Serwisie w którym znajdują się fikcyjne zdjęcia oraz opisy służące wirtualnej zabawie.

(3). Informacje podstawowe
1. Administratorem Danych Osobowych, pozyskanych w drodze rejestracji, jest tylko i wyłącznie Administrator Serwisu. Dane osobowe Użytkownika są chronione i nie są udostępniane osobą trzecim.
2.Kontakt z Administratorem serwisu dostępny jest za pomocą poczty elektronicznej podanej w dziale Kontakt.
3. Informujemy iż treści zamieszczone w Serwisie materiały: foto, video oraz opisy profilu konsultantek, jak i podawane w reklamach i ogłoszeniach na innych stronach www, lub komunikatorach internetowych, mają charakter wyłącznie fikcyjny, służący wirtualnej zabawie (np. rozbudzeniu wyobraźni) Użytkownik korzystający z wirtualnych sex zabaw w naszym Serwisie przyjmuje do wiadomości istnienie fikcyjnych treści : foto, video oraz opisów zamieszczonych w profilach oraz rozumie że treści rozmów w ramach świadczonej usługi nie mają charakteru wiążącego.
4.Wykonanie usługi jest jednorazowe, nie dzielimy zabaw na części. Czas liczony jest od chwili pierwszego połączenia i trwa do końca czasu zakupionej usługi.
5.Dostęp do prywatnych sex fotek oraz sex filmików udzielany jest na okres 24h.

(4). Wymagania techniczne

1. Do korzystania z Serwisu niezbędny i zalecane jest: komputer stacjonarny,laptop, tablet lub telefon czy inne urządzenie z dostępem do sieci internetowej przeglądarka internetowa (obsługujaca cooki JavaScript aplety Javy oraz flash), skrzynka pocztowa email, oraz włączenie plików cookies.
2. Serwis zastrzega że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne awarie oraz przerwy techniczne w dostępie do Serwisu wynikłe z przyczyn niezależnych od Administratora.
3.Jakość połączenia poprzez komunikator lub video czat jest uzależniona od wielu czynników na które Serwis nie ma wpływu. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za słabą jakość transmisji. Użytkownik zakupuje usługę na własną odpowiedzialność i ryzyko.

(5)Realizacja usługi
1. Usługa zostaje zrealizowana najszybciej jak to jest tylko możliwe.
2. Użytkownik dokonujący zakupu po weryfikacji płatności zostaje poinformowany drogą mailową lub poprzez komunikator internetowy o terminie wykonania usługi „Sex zabawy online”.
3. Kontakt w sprawie odbioru zakupionej usługi zazwyczaj jest natychmiastowy, jednak w szczególnych okolicznościach może się wydłużyć do 48h
4. W przypadku braku kontaktu  powyżej 48h prosimy o kontakt pod adresem email administrator@zboczone-suki.pl
5. Użytkownik korzysta z Serwisu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody majątkowe, poniesione przez Użytkownika, powstałe na skutek uczestnictwa w Serwisie.
6. Administrator, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.), zobowiązuje się do nie udostępniania Danych Osobowych Użytkownika żadnym innym podmiotom ani osobom trzecim, nieupoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa
7. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego wyłączenia funkcjonowania Serwisu
8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne Serwisu , awarie i opóźnienia serwisów szybkich płatności z których realizowane są płatności w naszym portalu (Dotpay.pl).
9.Reklamacje pisemne wraz ze szczegółowym uzasadnieniem należy składać na adres Email administratora serwisu administrator@zboczone-suki.pl
10.Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania polityki prywatności

Regulamin obowiązuje od dnia 9.10.2018r

Komentarze są wyłączone.