Polityka prywatności

Polityka prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia. Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy. Nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami na stronie http://zboczone-suki.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej:
RODO) informujemy, iż:

I. Administrator Danych Osobowych. Administratorem danych osobowych strony http://zboczone-suki.pl (Dalej ZS), czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest: Firma 4.Administratorem usługi jest firma : Gesard  NIP 7471291992 Regon 160312072

II. System ochrony danych osobowych PST zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:

1. Certyfikat SSL, który gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a http://zboczone-suki.pl jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.

2. Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe i to przez możliwie najkrótszy czas, a na każde działania nie związane z realizacją umowy kupna sprzedaży musisz wyrazić oddzielną zgodę.

3. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.

4. System IT http://zboczone-suki.pl oraz procedury wewnątrz firmowe spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych. ZS tym samym dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

III. Dane osobowe, cel i czas przechowywania
A. Zamówienie usługi – W trakcie procesu składania zamówienia jak i realizacji usługi prosimy o podanie takich danych jak:

  • adres email – niezbędny do przesłania potwierdzenia zakupu usługi jak i kontaktu w sprawie realizacji usługi.Dane przechowywane są przez okres 5 lat od złożenia chwili  zamówienia.
  • login skypa – niezbędny do kontaktu w sprawie realizacji zakupionej usługi. Dane przechowywane są przez okres 5 lat od chwili złożenia zamówienia.
  • numer telefonu komórkowego – niezbędny do realizacji zamówienia.Dane przechowywane są przez okres 5 lat od chwili złożenia zamówienia.

B.Dane podane w trakcie opłacania zamówienia są przetwarzane przez http://zboczone-suki.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie: Zewnętrzne systemy szybkich płatności :wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób  przechowywane przez http://zboczone-suki.pl który współpracuje z następującymi operatorami płatności:

  • 1.YetiPay Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-020, przy ul. Szpitalnej 1 lok. 25, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000384458, NIP: 118-20-64-436, REGON: 142908695.Dane przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego następującego po roku w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze stosownymi przepisami regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych.
  • 2. Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255.Dane przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego następującego po roku w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze stosownymi przepisami regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych

C. Korespondencja W przypadku, kiedy zostaną nam przekazane dane osobowe, które nie są nam niezbędne w celu realizacji umowy lub prawnego obowiązku np. w korespondencji z nami, w formularzach odstąpienia od umowy, rękojmi lub gwarancji dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane i nie będą przetwarzane. Prosimy więc nie przekazywać nam informacji i danych osobowych, o które wprost nie prosimy i nie mających znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy lub obowiązku prawnego.

IV. Cookies – Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na http://zboczone-suki.pl
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta http://zboczone-suki.pl W ramach https://prywatny-sex-telefon.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta. W ramach http://zboczone-suki.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach http://zboczone-suki.pl; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach http://zboczone-suki.pl;

3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych http://zboczone-suki.pl;

4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu http://zboczone-suki.pl;

5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies. W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z http://zboczone-suki.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania. Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w http://zboczone-suki.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

A. http://zboczone-suki.pl (serwer) System informatyczny, z którego korzysta http://zboczone-suki.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z http://zboczone-suki.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na http://zboczone-suki.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji http://zboczone-suki.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. http://zboczone-suki.pl korzysta z serwerów home.pl lub Operator – home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653Szczecin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000431335, REGON 811158242, NIP 8522103252, z kapitałem zakładowym w kwocie 1 233 400 złotych w
całości opłaconym. Firma ta nie ma bezpośredniego dostępu do danych osobowych i nie przetwarzają ich w żaden sposób.
3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania http://zboczone-suki.pl (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane); 4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania http://zboczone-suki.pl; (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

C. Google Analytics (cookies) Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez http://zboczone-suki.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.
Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane. E. Cookies pochodzące z serwerów partnerów http://zboczone-suki.pl korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej http://zboczone-suki.pl lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane. http://zboczone-suki.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych nie odpowiada jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich cookies. http://zboczone-suki.pl wykorzystuje skrypty następujących partnerów: 1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA ) 2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)
V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów http://zboczone-suki.pl
Serwis bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w http://zboczone-suki.pl linki do innych stron internetowych. Serwis nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe. Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies
VI. Przekazywanie Twoich danych osobowych
W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, http://zboczone-suki.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: agencje reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie,firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy.
W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.
VII. Zmiana polityki prywatności http://zboczone-suki.pl
http://zboczone-suki.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowaniahttp://zboczone-suki.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. O takiej zmianie https://prywatny-sex-telefon.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy zakupie e-mail) oraz za pomocą jednorazowej informacji zamieszczonej podczas wejścia na stronę http://zboczone-suki.pl. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem http://zboczone-suki.pl/polityka-prywatnosci/ .
VIII. Twoje prawa
Zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:

1. odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

3. dostępu do danych osobowych;

4. sprostowania lub usunięcia danych osobowych;

5. przenoszenia danych osobowych;

6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.

Usunięcie lub modyfikacja danych następuje przez kontakt z administratorem serwisu za pomocą adresu email : administrator@zboczone-suki.pl

IX. Kontakt
http://zboczone-suki.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail administrator@zboczone-suki.pl. W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail.

Komentarze są wyłączone.